Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a peněz

  1. Kdy můžete od smlouvy odstoupit

Při nákupu přes internetový obchod máte dle občanského zákoníku jako spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 14. kalendářních dnů od převzetí zásilky. Ovšem s dodržením podmínky, že zboží bude vráceno v původním stavu, s původními obaly a nesmí jevit známky opotřebení a používání. 

Právo odstoupit od smlouvy však není dáno v případech dle § 1837 občanského zákoníku, tzn. zejména v případě, pokud se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.  

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. 

Pro odstoupení od smlouvy lze využít náš formulář níže – Příloha 1 Odstoupení do smlouvy.

  1. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit nejpozději do 14. dnů od odstoupení od smlouvy na adresu našeho sídla. 

Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni ho takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

  • kopii faktury nebo jiný doklad prokazující koupi zboží
  • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (vzorový formulář) 
  1. Kdy dostanete zpět své peníze

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme co nejdříve, ale nejpozději do 10. dnů od převzetí Vámi vráceného zboží. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám zboží doručíte.

Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, pokud v protokolu o odstoupení od smlouvy neuvedete způsob jiný.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu si hradí sám nakupující.  

  1. Co když bylo vrácené zboží poškozené

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je rozbité či nějak poškozené, odpovídáte nám za toto snížením hodnoty zboží. O tom bychom Vás neprodleně po zjištění jakéhokoliv poškození informovali a to písemnou formou na Váš e-mail. 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                   MD ORSUS Services s.r.o., Hraničné Petrovice 57, 78306 Hraničné Petrovice.

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti MD ORSUS Services s.r.o.(„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: